Monday, December 16, 2013

Xmas tree tutorial/Božično drevo navodila

I have seen a lot of these dotted Xmas tree nails but I wanted to make one that has so many dots it looks like it's a full tree and you can't see the base polish. All the colors I used are very festive and I got them at Licila.si.

Videla sem veliko nohtov z božičnimi drevesci narejenih iz pik, toda jaz bom naredila takega, ki je sestavljen iz toliko pik, da se ne vidi laka, ki je za ozdaje. Vse potrebščine za te nohte sem dobila pri Licila.si.


For this look you will need: A dotting tool that has 2 different sized ends. A white polish for base, I used BeautyUK White. A light and dark green to make the tree, I used China glaze Starboard and BeautyUK Teal. At least 2 different colors for the ornaments, I used China glaze Pure torture and Barry M Blackberry. Also a gold polish for the top ornament, I used Models own Artstix Gold.

Za take nohte potrebujete: Orodje za izdelovanje pik, ki ima 2 različni velikosti. Bel lak za podlago, jaz sem uporabila BeautyUK Bela. Svetlo in temno zeleno za drevo, jaz sem uporabila China glaze Starboard and BeautyUK Turkizno. Vsaj 2 različni barvi za dekoracijo, jaz sem uporabila China glaze Pure torture in Barry M Blackberry. Potreben je še dodaten lak za dekoracijo na vrhu, jaz sem uporabila Models own Artstix Zlat.


Step 1: Apply a white base polish.
Korak 1: Nanesi bel lak za podlago.


Step 2: Start with the single dot at the top and add 1 more each row. Also add a few randomly in the middle. Start with the teal because it's the lighter color and you can always cover it up with the dark green.
Korak 2: Začni z eno piko na mestu, kjer bo vrh drevesa in dodaj po 1 piko za vsako naslednjo vrsto. Dodaj tudi nekaj pik naključno v sredini. Začni s svetlejšo barvo, ker jo vedno lahko prekriješ s temno zeleno.


Step 3: With the dark green polish randomly add dots in a way that 3/4 of the space where you want the tree to be is filled. 
Korak 3: S temno zeleno dodajaj pike, tako da se napolni 3/4 prostora, kjer želiš, da je smrekca.


Step 4: Use the smaller doting tool to make the decorations. Just arrange them randomly on the tree, try to fill as many white spots left.
Korak 4: Uporabi manjše orodje za pike za ustvarjanje dekoracije. Nanesi jih naključno na drevo, po možnosti tako, da se zapolni čimveč belih delov.


Step 5: Use the red polish and make more dots, try to fill the rest of the white spots and some of the emptier green spots on the tree.
Korak 5: Uporabi rdeč lak in zapolni še več belih predelov in tiste bolj prazne zelene dele na drevesu. 


Step 6: Use the gold polish to make the biggest dot on top of the tree and add 2 more on the sides that are smaller. I used the doting tool on top of the Models own Artstix Gold polish.
Korak 6: Uporabi zlat lak, da narediš največjo piko od vseh na vrhu drevesa in še 2 dodatni, manjši ob strani. Jaz sem uporabila dodatek za delanje pik na Models own Artstix Zlat.


Here is a quick recap of this tutorial :)
Tu je še hiter povzetek za take nohtke :)


So there you have it simple nail art with minimum amount of work with the most of the Xmas colors used :)
Tako tu so navodila za preproste nohte za katere je potrebno malo truda in uporabi se veliko Božičnih barv :)


xoxo
gin

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...