Wednesday, October 2, 2013

Halloween nail art tutorial: Jack - o - lantern / Nothi za noč čarovnic: Buča za noč čarovnic

Here is my 1st Halloween nail art tutorial I did for the awesome Slovenian online store licila.si. One fun fact in Slovenian we call Halloween the night of the witches - sounds so more magical :)
So a classic Halloween motive is Jack-o-lantern and it's also my favorite part of the festivities. I love making funny faces - this years mission is give them all funny mustaches.

Tu so moje prva navodila kako narediti nohte na Noč čarovnic, ki sem ga naredila za super Slovensko internetno trgovino licila.si. Zelo mi je všeč, ker pri nas pravimo temu prazniku Noč čarovnic, ker se sliši veliko bolj čarobno, kot Halloween :)
Klasičen motiv je Buča za noč čarovnic, ki je tudi moj najljubši del praznika. Rada izdelujem smešne obraze na bučah - letošnja misija je dati vsem smešne brke. 

Here is the finished look / Tu je končni izdelek

Let's begin this tutorial! It's all done by hand and is a version of the waterfall look. You will need a orange base, something yellow/gold for the stripes and some heavily pigmented greens to make one stroke stripes. You will also need a strongly pigmented black for Jacks face. 
I used Barry M Gelly Satsuma, Key lime, Black multi glitter and China Glaze Starboard and BeautyUK Aztec. You will also need a small dotting tool, a long slim brush and a angle brush.

Začnimo ta navodila! Vse je narejeno prostoročno in je vrsta slap tehnike. Potrebuješ oranžno za podlago, nekaj rumenega/zlatega za črte in nekaj močno pigmentiranih zelenih, da se naredi črte na vrhu. Potrebuješ tudi močno pigmentirano črno, da buči narediš obraz.
Uporabila sem Barry M Gelly SatsumaKey limeBlack multi glitter, China Glaze Starboard in BeautyUK Aztec. Potrebuješ tudi majhno plačko za pikice, dolg suh čopič in čopič pod kotom.


Step 1: Make orange base.
Step 2: Make stripes with the gold polish and the long slim brush. Don't forget to make the stripes a bit round at the top of the nail to give it the effect of roundness. 
Step 3: Use the lighter green to make the lines on top of the nail. Start at the top and make quick lines with the slim brush. It does not matter if the lines are not symetrical. Again make the lines a bit round to give that round effect.
Step 4:  Add the dark green lines the same way as the light green lines. The don't have to be connected the way the light green ones were.

Korak 1: Naredi oranžno podlago.
Korak 2: Naredi črte z zlatim lakom in dolgim suhim čopičem. Ne pozabi narediti črte malce zaobljene na vrhu nohta, da dobi okroglo obliko.
Korak 3: Uporabi svetlo zeleno da narediš črtne na vrhu nohta. Začni na vrhu in naredi hitre poteze z dolgim suhim čopičem. Vseeno je če linije niso simetrične. Ponovno naredi črte malce zaobljene za okroglo obliko.
Korak 4: Dodaj temno zeleno na isti način, kot svetlo zeleno. Toda ni potrebno, da se črte stikajo.


Step 5: Because Jacks face is usually full of geometric lines first make small dots so you can just connect them with the angle brush. So I did triangles for eyes and the basic outline of the grinning mouth and the tooth.
Step 6: Connect the dots and color in the spaces.
Step 7: Add some top coat so it doesn't show the little bumps from the dotting and coloring. And we are done :)

Korak 5: Ker je bučin obraz ponavadi poln geometričnih oblik je najlažje, da najprej narediš majhne pikice, katere kasneje povežeš z čopičem pod kotom. Tako sam za oči naredila male trikotnike in preprost okvir za smejoča usta in zob.
Korak 6: Poveži pike in pobarvaj notranje dele.
Korak 7: Dodaj nad lak, da se ne vidijo mali kupčki, ki se naredijo zaradi pikic in barvanja. In končali smo :)


 I love how this turned out! It looks evil, whimsical and authentic :) For my Slovenian readers if you need supplies for this look don't forget to visit licila.si

Zelo mi je všeč končni izdelek! Izgleda zloben, smešen in avtentičen :) Za moje Slovenske bralke, če želite materiale za take nohte ne pozabite obiskati strani licila.si

xoxo
gin

5 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...