Tuesday, October 22, 2013

Halloween nail art tutorial: Eyes in the dark / Nohti za noč čarovnic: Oči v temi

This is my last Halloween tutorial and my favorite one. Creepy eyes in the night seem like a cool idea to me and an iconic look that is relay simple to do. This was all made possible to make by the ladies from the Slovenian page licila.si.

To je moj zadnji in najljubši Halloween navodila za nohte. Grozljive oči v temi se mi zdijo cool ideja in ikoničen motiv, ki je zelo preprost za izdelavo. Vse to je bilo omogočeno s pomočjo deklet iz Slovenske strani licila.si.


For this look you will need a dark base polish so that the eyes will stand out more, I used Barry M Blackberry. You will need a strongly pigmented white for the base and the sheen, I used Konad White. To give the eyes color I used Barry M Blueberry Ice cream and for the red ones Barry M Passion fruit and BeautyUK Aztec. The black centers are made with Barry M Black multi glitter. Don't forget to get different sized dotting tools. I used a standard dotting tool, also a clothes pin and a pencil. 

Za te nohte boste potrebovali temen lak za podlago, da bodo oči še bolj izstopala, uporabila sem Barry M Blackbarry. Potrebovali boste močno pigmentirano belo za bazo in lesk, uporabila sem Konad White. Da oči dobijo barvo sem uporabila Barry M Blueberry Ice cream in za rdeče oči Barry M Passion fruit in BeautyUK Aztec. Črni centri v očeh so narejeni z Barry M Black multi glitter. Ne pozabite različno velikih orodij za delanje pik. Jaz sem uporabila navadno orodje za delanje pik, poleg bucke in svinčnika. 

Step 1: Use your base polish in this case I used Barry M Blackberry.
Step 2: Make the base dots with your biggest dotting tools. I used the pencil, Barry M Passion fruit and Konad white.
Step 3: Make smaller dots inside the big ones with smaller dotting tools. I used the pin, BeautyUK Aztec and Barry M Blueberry Ice cream.

Korak 1: Uporabite temen lak za podlago, jaz sem uporabila Barry M Blackberry.
Korak 2: Naredite pike za podlago z največjimi orodji za delanje pik. Jaz sem uporabila svinčnik, Barry M Passion fruit in Konad white.
Korak 3: Naredite manjše pike z enim od manjših orodij za delanje pik. Jaz sem uporabila bukco, BeautyUK Aztec in Barry M Blueberry Ice cream.


Step 4: Make black dots in the middle of the eyes. I used Barry M Black multi glitter, use the smallest dotting tool you have.
Step 5: Add the small white dots in the corners of the eyes so they seem more alive. It's the best that it's positioned on the border of at least 2 colors. And for the bigger eyes add 2 dots. I used Konad White.
Step 6: If you feel like it add more eyes - even make them overlap. And add some shiny top coat to give the eyes even more life. And we are done! :)

Korak 4: Naredite črne pike na sredini očesa. Jaz sem uporabila Barry M Black multi glitter in najmanjše orodje za delanje pik ki ga imate.
Korak 5: Dodajte majhne bele pike v kote očesa, da jih dajo življenje. Najbolje je, da so na robu med 2 barvama. In pri večjih očeh dodajte 2 piki. Jaz sem uporabila Konad White.
Korak 6: Če se vam zdi dodajte še več oči - morda jih celo naredite tako, da se prekrivajo. Dodajte nekaj bleščečega nadlaka, da izgledajo še bolj žive. In končali smo! :)


OK so this is it! We are done with all the Halloween tutorials. I think this one is the coolest and the easiest one to make. If you are from Slovenia don't forget to visit the page licila.si for the nail art supplies.

OK in to je to! Končali smo z Halloween navodili za nohte. Zdi se mi, da je današnji najboljši in najlažje izvedljiv. Če ste iz Slovenije ne pozabite obiskati strani licila.si za vse zaloge za te nohte.

I wish you all happy and spooky holidays :)

Želim vam lepe in strašljive praznike :)

xoxo
gin

3 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...